การประชุมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการสหวิทยาเขตพรานลานไทร

 

 …เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมการประชุมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการสหวิทยาเขตพรานลานไทร เพื่อจัดทำข้อสอบกลางของสหวิทยาเขตพรานลานไทร สร้างความเป็นมาตรฐานทางวิชาการร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet …การนี้ มี รองฯ รุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ และตัวแทนคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวเข้าร่วม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates