"การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน"

 
…เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเกียรติ รุ่งคณาวุฒิ ที่ปรึกษานายกฯ, นายพงษ์ศักดิ์ ขจรเกียรติคุณ ที่ปรึกษานายกฯ, นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึษานายกฯ และนางรัตนา เพ็ชร์ทูลย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ในจังหวัดกำแพงเพชร มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการเป็นพลเมืองอาเซียนอย่างเข้มแข็ง ทั้งด้าน ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และเศรษฐกิจ ของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเป็นการส่งเสริมกาารสร้างเครือข่ายความรวมมือทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
…มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน จากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม, โรงเรียนพิไกรวิทยาคม, โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม, โรงเรียนลานประบือวิทยา, โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร, โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม, โรงเรียนไทรงามวิทยาคม, โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
…การนี้ ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ร่วมให้การต้อนรับผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates