บริจาคหลอดไฟแก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณ บริษัท เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จำกัด ที่บริจาคหลอดไฟแก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา มูลค่ารวม 81,090 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาท)

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates