กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมนายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการระดมความคิดเห็นพัฒนาศักยภาพนักเรียน และการจัดการศึกษาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates