การประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของสหวิทยาเขตพรานลานไทร การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพรานลานไทร และประเด็นสำคัญอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสหวิทยาเขตพรานลานไทรต่อไป ...ในการนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วม และ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประธานคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลายไทร เป็นประธานในที่ประชุม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates