การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

 

...เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 งานเลขานุการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น ...ในการนี้ มีกิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม คือ การบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก ผอ.หาญ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและการคุ้มครองสวัสดิภาพด้านต่าง ๆ จาก สกสค. และได้แนะนำบุคคลกร 2 ท่าน ในโอกาสมาบรรจุเข้ารับราชการครูในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยทำการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ งานส่งเสริมขวัญและกำลังใจ ได้มอบของขวัญในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของบุคคลกรที่เกิดในเดือนมกราคม ...ทั้งนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ข้าราชการครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates