โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน...ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
...โดยมีบุคลากรของโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. รองฯ นพรัตน์ ส่งคุ้ม
เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
2. รองฯ ปิยะมาศ สิงห์ทอง
เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
3. รองฯ ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์
เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา


...ในการนี้ มีบุคลากรของโรงเรียนอื่นได้รับแต่งตั้งให้ข้าราชการครูมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. รองฯ ไพโรจน์ ยิ่งคิด
จากโรงเรียนวัชรวิทยา
2. รองฯ รุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ
จากโรงเรียนผดุงปัญญา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอแสดงความยินดีด้วยความยินดียิ่งมา ณ โอกาสนี้

#งานประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates