โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน

 

 

 ...เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 09.00 น. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายของ สพม.41 และได้รับเกียรติจากคุณธีระณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates