โครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา สนันสนุนโดย บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด

 
 
 ...เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินกิจกรรมการประกอบศาสนพิธี ภายใต้โครงการคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา ...ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานโครงการ บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates