โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รับการประเมินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ScQA

 

 

...เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ScQA ประกอบด้วย นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ดร.วิมลรัตน์ ศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ นางภัคจิรา กิติสิริบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ และนางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์(คณะกรรมการและเลขานุการ)

...คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ScQA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates