พิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าการศึกษา สร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย

 

 

 
...เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ข้าราชการครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมกันจัดพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าการศึกษาระดมทุนสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย ...ในการนี้ ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เป็นประธานอุปถัมภ์ผ้าป่าการศึกษานี้ และได้รับเกียรติจากนายอำนวย อภิชาติตรากูล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าการศึกษา มีแขกผู้มีเกียรติทั้งผู้นำท้องถิ่น ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอพรานกระต่าย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาวุโสโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมเป็นเกียรติอย่างพร้อมเพรียง
...ทั้งนี้ สำหรับยอดผ้าป่าการศึกษาระดมทุนสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่ายในครั้งนี้ มียอดทั้งสิ้น 2,113,380.53(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทห้าสิบสามสตางค์) ทางโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเริ่มดำเนินการก่อสร้างโดมไปแล้ว ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่ายได้เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อคนพรานกระต่ายต่อไป
...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาและศรัทธาร่วมบริจากทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอบพระคุณครับ 
 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates