การประเมินสภาต้นแบบระดับประเทศ

 

 

...เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 1 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(สภานักเรียน) ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสภานักเรียนระดับประเทศเพื่อประเมินสภาพจริงการดำเนินงานของสภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates