การประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร ครั้งที่ 6/2563

...เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเกียรติยศ อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สหวิทยาเขตพรานลานไทรโดยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมในฐานะประธานสหวิทยาเขตและสำนักงานสหวิทยาเขต จัดการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร ครั้งที่ 6/2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พิชิตโควิด 19 ประจำปี 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม ศกนี้

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates