การประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ประจำปี 2563

 

 ...เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 งานยานพาหนะรถรับส่งนักเรียน จัดการประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมให้ความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562 ...ทั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรอำเภอพรานกระต่าย โดย พ.ต.ท.เสมอ แสงสนธิ รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรานกระต่าย ได้ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย การใช้รถ พร้อมตรวจสภาพรถในเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
 
 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates