โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

 


...ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีในพิธีไหว้ครูได้มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน กิจกรรมการแจกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี ตอนเช้าแบ่งกิจกรรมไหว้ครูเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกตัวแทนถือพานไหว้ครูและนักเรียนในระดับชั้น ม. ต้นกระทำพิธีไหว้ครู ช่วงที่สองตัวแทนถือพานและนักเรียนระดับชั้น ม. ปลายกระทำพิธีไหว้ครูโดยกิจกรรมการไหว้ครูของโรงเรียนปีนี้ได้ให้นักเรียนนำต้นไม้มาไหว้ครูแทนกรวยดอกไม้หรือพวงมาลัยตามกิจกรรม “ต้นไม้บูชาครู” เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอย และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน

 ในตอนบ่ายเป็นกิจกรรม “พรานพิทรักษ์โลก” นำโดย ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนนำต้นไม้ที่นำมาไหว้ครูนั้น มาช่วยกันปลูกในบริเวณโรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเพิ่มปริมาณต้นไม้ในโรงเรียนและยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates