การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

23 พ.ค. 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนและรับทราบนโยบายต่างๆ ของทางโรงเรียน หลังจากนั้นให้ผู้ปกครองแยกย้ายพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นที่ห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อดำเนินการประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นเรียน

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates