คณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย

 

คณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหอประชุมอำเภอพรานกระต่าย นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไปที่แต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล
โดยคณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates