การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 


...30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยประธานและเลขานุการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และร่วมมือกันวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของทางโรงเรียน อีกทั้งเพื่อร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเรียน และโรงเรียน ที่ประชุมมีมติให้ นายสมมาศ ไม้แดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates