ท่านรองชิตพล เพชรวารี ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายชิตพล  เพชรวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 4 ปี 11 เดือน ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน จุดประสงค์เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ตลอดมา และตลอดไป

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates