ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยา

เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยา เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน รับฟังความคิดเห็น พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates