วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวต้อนรับ คณะหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มีนางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้รับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายถนอมพงษ์ จันอ้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรมและนำคณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ณ วัดทุ่งศาสนธรรมาราม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2566 มีนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการ 𝐆𝐒𝐁 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 งานอนามัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพรานกระต่าย ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภาวะซีดจางหรือโลหิตจาง และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (PHV) แก่นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5 เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและคัดกรองภาวะซีดจางหรือโลหิตจางแก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates