นายทวินทร์ อุดมสุข

นายทวินทร์ อุดมสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


นายไพโรจน์  ยิ่งคิด

นายไพโรจน์ ยิ่งคิด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หมายเลขโทรศัพท์ :


นายนิกูล  เปียมาลย์

นายนิกูล เปียมาลย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ : 095 639 7527


นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ

นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ :


นางสาวนพรัตน์  สงคุ้ม

นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ : 089 643 3675

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates