วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำ และค้นหากลุ่มเสี่ยงในกลุ่มประชากรหลัก ประจำปี 2567 มีแพทย์หญิงพจนีย์ วัชรกานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพรานกระต่าย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ในปีนี้ กิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ได้จัดขึ้นในรูปแบบและแนวคิด “พรานพิทตรุษจีนอินเลิฟ” ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงความสามารถทางภาษาจีนจากนักเรียน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายพิวัฒน์วงศ์ สังคง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และนางสุภรัตน์ บางพาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวสุดารัตน์ ครองบุญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการตรวจเยี่ยมบ้าน เด็กหญิงณัฐวิภา มาน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีสิบเอก ดร. มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมต้อนรับ ณ บ้านเลขที่ 55/10 ม.2 ต. ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินการจัดโครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates