วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 มีนางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ณ ศาลาธรรมจักรซันเดย์ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดโครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ONET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบคุณ บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรองเท้าแบรนด์ Aerosoft ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปพัฒนาทักษะนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
 

 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมนายกิตติเดช ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้ารับมอบทุนการศึกษา จากคุณนภัสกฤต พึ่งสวัสดิ์ ตัวแทนเครื่องดื่มคันไถแดงพลัส มีนายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธาน ภายในงานมหกรรมคอนเสิร์ตคันไถแดงพลัสสัญจร ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates