วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบ IS2 และ IS3 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางละมูล เหล่าทอง นายเทพพงษ์ ธวัชบัณฑิต และนายกนกชัย มาลัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM41 Model ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3 มีนางสาวลำจวน คำบรรลือ นางจุฑารัตน์ ใจหงอก นางสาวชุติมา วงษ์เขียด และนางสาวอารวีร์ อดิเรก เข้ารับการประเมิน การนี้ มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 มี สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนางดาหวัน อินทพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้ากลุ่มงาน และประชาชนในพื้นที่ตำบลพรานกระต่าย และตำบลถ้ำกระต่าย เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 

 
วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 4 มีนาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายครูกฤษณะ ทัศนียานนท์ พร้อมคณะครู และสมาชิก ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรม TO BE PRANPIT ปันน้ำใจให้น้อง ในกิจกรรมดังกล่าว มีคณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคุยแขวน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านคุยแขวน ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 45

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates