วันที่ 22 กันยายน 2566 ดร.ไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมโครงการอาสาสมัครจราจร สถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย มีนายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 22 กันยายน 2566 นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรมการประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14 จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567 จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร
กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ตามโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ณ บริเวณโดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวลำจวน คำบรรลือ หัวหน้างานโรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะครู ดำเนินการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นนักเรียน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 8 กันยายน 2566 นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศของนักเรียน
 
 
 
 
 

 
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีแก่ครูชลธิชา เต่าทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นครูชำนาญการพิเศษ มีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ บริเวณลานหน้าเสาธง โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 53

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates