วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2567 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อวัดและประเมินผลโดยเป็นไปตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร ณ สนามสอบโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมการประชุมพิจารณาตกลงราคา และทำสัญญาค่าทดเแทนอสังหาริมทรัพย์
สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเขตทางหลวงเวนคืน
 
 
 
มี ดร.ธนะณัช อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว พร้อมด้วยตัวแทนแขวงทางหลวงตากที่ 1 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 

 
วันที่ 15 กรกฎาคมคม 2567 นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครั้งที่ 3/2567 โดยมี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยนายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 17 กรกฏาคม 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567
 
 
มีนายหาญ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาธิการ(สกสค.) จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่ SCB protect บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567 เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ SCB protect บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ มอบสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุ มีผลคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 28 กรกฎาคม นี้ ระยะเวลาคุ้มครอง 90 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิผลประโยชน์วงเงินคุ้มครองรวม 101,000 บาท สำหรับการคุ้มครองนั้น หากเสียชีวิตทุกกรณีจะได้รับเงิน 1,000 บาท หากเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ได้รับ 50,000 บาท เสียชีวิตจากรถยนต์ ได้รับ 100,000 บาท โดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาธิการ(สกสค.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ
 

 
วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายนิกูล เปียมาลย์ นายกิตติเดช ทองคำ นายอุปถัม ปาณะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 67

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates