วันที่ 11-15 มีนาคม 2567 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดให้มีการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
 
 
เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และGlobal Issue และดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทาประโยชน์แก่สาธารณะ
 
 
 
 

 
วันที่ 8 มีนาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายนิกูล เปียมาลย์ นายกิตติเดช ทองคำ นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 มีนาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันบอร์ดเกม” ของงานห้องสมุด ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 6 มีนาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยนายนิกูล เปียมาลย์ นายกิตติเดช ทองคำ นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และคณะครู เข้าร่วมโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชรสัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2567 มีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เป็นประธาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2566
และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการออกแบบ "Infographic" ในแนวคิด "รักปลอดภัย ใส่ใจป้องกัน" ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates