วันที่ 8 ธันวาคม 2566 งานอนามัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพรานกระต่าย ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภาวะซีดจางหรือโลหิตจาง และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (PHV) แก่นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5 เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและคัดกรองภาวะซีดจางหรือโลหิตจางแก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 พระครูอาทรวชิรกิจ, ดร. เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย-ถ้ำกระต่ายทอง พร้อมคณะสงฆ์อำเภอพรานกระต่าย ดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นกรรมการผู้กำกับห้องสอบ ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

 
 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำนักเรียนร่วมการประกวดประดิษฐ์กระทงลอย จัดโดย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลอยกระทง ณ ศาลาการเปรียญวัดกุฎิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 

 
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีนายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำพระใหญ่จอมโลกอุดร ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมถวายกระทงแด่วัดกุฎิการาม เพื่อใช้ในกิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีของไทย ณ วัดกุฎิการาม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates