วันที่ 22 มกราคม 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครั้งที่ 1/2567
มีผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 

 

 
วันที่ 17 มกราคม 2567 กลุ่มงานปฐมพยาบาล โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการฝึกอบรมการช่วยชีวิต (CPR) โดยมี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 9 มกราคม 2566 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่หน่วยทหารจาก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก ในการติดต่อประสานงานการดำเนินงานและการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียนในอนาคต ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 17 มกราคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมประชุมวันที่ 17 มกราคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมประชุมการเตรียมจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 มีนายสมคิด มาหล้า รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2567 มี ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates