วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ครูปิยะนุช แจ่มหม้อ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีนางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนแกนนำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นเข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 

 
วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักเรียนวัดไตรภูมิ แม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการอบรมและทบทวนความรู้ให้นักเรียนในการสอบธรรมศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษาต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในระหว่างคณะสี ประจำปีการศึกษา 2566 มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม แบ่งการแข่งขันเป็น ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เปตอง เซปักตะกร้อ แบดมินตัน และกรีฑา
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates