ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ วิชาบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ วิชาบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนได้นำผลงานที่ได้จากการเรียนวิชาบูรณาการ มานำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มาผนวกกับความรู้ทางด้านวิชาการที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชา

ต่างๆ เข้ากับการดำรงค์ชีวิตได้อย่างลงตัว

 

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2018 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates