เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยเอดส์ เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อปลุกกระแสในการรณรงค์แก้ไขป้องกันโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก...

 

...เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ครั้งที่ ๘  “ครูผู้ช่วย”  ทั้งสองท่าน คือ ครูปุณวิชญ์ อินทพงษ์ และ ครูสุริยัน ใจคำติ๊บ ก่อนแต่งตั้งในตำแหน่ง “ครู” โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินได้แก่ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมคุณประสิทธิ์ แผ่ทอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูอาทร รอกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และครูอนุสรณ์ อ้นชู หัวหน้า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตามมาตราฐานวิชาชีพต่อไป...

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ปกครองและโรงเรียนจะได้ชี้แจง แลกเปลี่ยน เสนอแนะ รับทราบ วางแผนสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่าน ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้ารับการศึกษากับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ขอบพระคุณครับ

 

หน้าที่ 1 จาก 7

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates