...เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 อาคารเรียน 4

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 วันที่ 29 ตุลาคม เทศบาลตำบลพรานกระต่าย ให้ความอนุเคราะห์ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน ในทุกจุดเสี่ยง เพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้งานอาคารสถานที่ ยังมีการจัดจุดบริการล้างมือ พร้อมสบู่เหลว บริเวณก่อนขึ้นอาคารเรียนทุกอาคาร เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยงานอาคารสถานที่ และนักการภารโรง เร่งฉีดยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ก่อนเปิดทำการในปีการศึกษา 2564 นี้ ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ เกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะวิทยฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2) มีคณะกรรมร่วมให้คำแนะนำ คือ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม นางพนิดา เกตุวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน คือ นายสุเทพ สอนนิล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

หน้าที่ 1 จาก 30

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates