โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 และ 9

 

 

 
...เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์แก่นักเรียน ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ความสะอาด ภายในโรงเรียน ณ บริเวณโดยรอบโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates