ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 ครั้งที่ 4/2563

 

 

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายอานนท์  อภิชาติตรากูล เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาแนวทางพัฒนาให้โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates