การเลือกตั้งประธานและกรรมการ สภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 
...เมื่อวันที่ 6 และ 10 สิงหาคม 2563 งานสภานักเรียน จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประธานคณะสี เเละหัวหน้าระดับชั้น โดยมีหน่วยเลือกตั้ง คือ หน่วยที่ 1 (ม.1 ) หน่วยที่ 2 (ม.2) หน่วยที่ 3 (ม.3) หน่วยที่ 4 (ม.4) หน่วยที 5 (ม.5). หน่วยที่ 6 (ม.6) หน่วยที่ 7 (บุคลากรของโรงเรียน) ...ทั้งนี้ กิจกกรมดังกล่าวมุ่งหวังเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วม และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนเพื่อนักเรียน
 
ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรม ของสภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้ที่ : https://www.facebook.com/CouncilPP

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates