ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ

 
...เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 งานขวัญและกำลังใจได้แสดงความยินดีกับข้าราชการครู ในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูอัจจิมา ด้วงฟู และ คุณครูพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณครูปรัชญา แก่งศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในเรื่องการนำความวิริยะอุตสาหะของคุณครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะมาเป็นแบบอย่างในการศึกษาเล่าเรียน
 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates