ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562 ครั้งที่ 2/2563

 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายอานนท์  อภิชาติตรากูล เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาแนวทางพัฒนาให้โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates