การประชุม "เตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563"

 

...เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุม "เตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563" ณ หอประชุม(โรงอาหาร) โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน และข้อราชการต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมถึงการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates