อบรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 
15 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โดยนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะครูในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 นี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates