กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนและสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

 

 

…เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนและสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประสานความร่วมมือ ข้อคิดเห็น และชี้แจงแนวนโยบายต่าง ๆ แก่ผู้ปกครอง

…ทั้งนี้ ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายแต่ละระดับชั้น และของโรงเรียนประจำปีการศึกษานี้

…มี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองร่วมในกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates