โครงการทักษะชีวิตเพื่อพิชิตการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน 2565

 

 …เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลพรานกระต่าย จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในโครงการทักษะชีวิตเพื่อพิชิตการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน ประจำปี 2565 โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลพรานกระต่าย คือ คุณธีรวัฒน์ ธรรมวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คุณสุดาภรณ์ เอี่ยมโอ นักวิชาการสาธารณสุข คุณรุ้งพราว สุภาโท้ นักวิชาการสาธารณสุข คุณครูสุรภี กุยสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาบ่อคำ และคุณครูอรรถสิทธิ์ ภิญโญ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates