เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สร้างนวตกรรมครูสู่นวตกรรมนักเรียนก้าวข้ามสภาวะวิกฤติ COVID-19 แบบACTIVE LEARNING ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5 Step

21กันยายน2564 ผู้บริหารและครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สร้างนวตกรรมครูสู่นวตกรรมนักเรียนก้าวข้ามสภาวะวิกฤติ COVID-19 แบบACTIVE LEARNING ด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ GPAS 5 Step ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Zoom ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีครูศิริพร มั่นเกษตรกิจ และครูกรรณิกา  ศรีสมบัติ เป็นตัวแทนในการนำเสนอ ในครั้งนี้

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates