การบันทึกเทปวีดิทัศน์กลวิธีสอนแบบ Active Learning ตามขั้นตอน GPAS 5 Steps

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบคุณทีมงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ทำการบันทึกเทปวีดิทัศน์กลวิธีสอนแบบ Active Learning ตามขั้นตอน GPAS 5 Steps ในระยะปลายน้ำ เพื่อจัดทำสื่อแนะนำกลวิธีการสอน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของ โรงเรียน เพื่อนำไปใช้สำหรับเป็นครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates