โครงการอาสาจราจร โดย สภ.พรานกระต่าย

 


...เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สภ.พรานกระต่ายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดอบรมโครงการอาสาจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจร ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร และเสริมสร้างทักษะด้านการจราจร

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates