พระเดชพระคุณ พระมหาโพธวงศาจารย์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เมตตามอบเงินสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย

 

 

พระเดชพระคุณ พระมหาโพธวงศาจารย์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เมตตามอบเงินสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย และเมตตารับเป็นประธานอุปถัมภ์ ทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates