วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีนายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยนางสุมิตรา สุทธวิรีสรรค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วม ณ อาคารเรียน 2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีนายนิกูล เปียมาลย์ นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งานเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน และสภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีนางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน นายกิตติเดช ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายกิตติเดช ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2567 มีนางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ ศาลาการเปรียญวัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates