เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ และเอกซเรย์ทรวงอก โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ซึ่งมีทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ รวมทั้งข้าราชการบำนาญให้ความสนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวศิริกุล เก่าราชการ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เน้นย้ำการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน

ทั้งนี้ เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม...

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 


...เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประชุมนิเทศก์ติมตามการขอรับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้มีตำแหน่งครู ตามเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อให้ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเป็นครูที่มีคุณภาพ...

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมให้การต้อนรับและแนะนำคุณครูคนใหม่ คือ นายวิษณุ เกิดยอด ที่มาบรรจุรับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย  และรับหน้าที่สอนในรายวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร

ครั้งที่ 1/2562

วัน จันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates