ปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นการอวยพรแก่ผู้ที่จะจบการศึกษา
และจะออกจากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อแสดงถึงความรัก ความผูกพันธ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ในรั้วแดงดำ
ระหว่างครู ศิษย์ เพื่อนๆ และรุ่นน้อง จึงเกิดงานที่เรียกว่า "ปัจฉิมนิเทศ" ซึงเป็นวันที่น่ายินดีและน่าเศร้าใจไปพร้อมๆกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ วิชาบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนได้นำผลงานที่ได้จากการเรียนวิชาบูรณาการ มานำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น มาผนวกกับความรู้ทางด้านวิชาการที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชา

ต่างๆ เข้ากับการดำรงค์ชีวิตได้อย่างลงตัว

 

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

คณะกรรมการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ วิชาบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนได้นำผลงานที่ได้จากการเรียนวิชาบูรณาการ มานำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์เปลไม้ไผ่ที่ได้จากภูมิปัญญา

ของชาวอำเภอพรานกระต่าย มาผนวกกับความรู้ทางด้านวิชาการที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชา

ต่างๆ เข้ากับการดำรงค์ชีวิตได้อย่างลงตัว

 

 

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

 

คณะกรรมการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ วิชาบูรณาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

นักเรียนได้นำผลงานที่ได้จากการเรียนวิชาบูรณาการ มานำเสนอต่อคณะกรรมการ

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates