เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ปกครองและโรงเรียนจะได้ชี้แจง แลกเปลี่ยน เสนอแนะ รับทราบ วางแผนสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่าน ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้ารับการศึกษากับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ขอบพระคุณครับ

 

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศของ สพม. 41 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมีผู้รับผิดชอบงานประสาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด สพม. 41 เข้าร่วม ในการนี้ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมได้ร่วมประชุมดังกล่าวเพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศตามนโยบายของ สพฐ. และ สพม. 41

 

 

กองลูกเสือโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๕ พฤศจิกายน

"วันวชิราวุธ"

เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในโอกาส “วันวชิราวุธ” โดยมีผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมประกอบพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ด้วยความสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates