วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรม “โครงการยุวชนประกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร” ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร คณะครูและนักเรียนเครือข่ายยุวชนประกันภัย เพื่อให้ยุวชนประกันภัยที่เข้ารับการอบรมในนั้นทราบถึงบทบาทหน้าที่และสามารถเป็นสื่อกลางในการนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แก่ประชาชนในท้องถิ่น ให้ได้รับความเข้าใจตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและการประกันภัยประเภทอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่อันจะนำไปสู่การอยู่ดีมีสุขของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไป

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยนางสาวศิริกุล เก่าราชการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการประเมินดังกล่าว เพื่อเตรียมรับการประเมินในสิ้นปีการศึกษานี้

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates